سیستم کنفرانس ایرانی - آواتات گستر

میکروفون کنفرانس ایرانی

میکروفون کنفرانس ایرانی : میکروفون کنفرانس به عنوان یک جزء مهم و کلیدی در سالن های کنفرانس و جلسات می باشد . با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی، صنعت میکروفون کنفرانس نیز در حال توسعه و پیشرفت است. در این مقاله، به بررسی و معرفی تکنولوژی میکروفون کنفرانس ایرانی می‌پردازیم و نقش آن…