تجهیز سالن کنفرانس خبرگزاری قوه قضائیه - آواتات گستر

تجهیز سالن کنفرانس خبرگزاری قوه قضائیه

خدمات ارائه شده : نصب 20 عدد میکروفون کنفرانس دیجیتال نصب 2 عدد میکروفون تریبونی سنهایزر جهت سخنرانی نصب 1 عدد منبع تغذیه جهت اتصال به میکروفون ها و تنظیمات میکروفون ها نصب یک عدد پاور آمپلی فایر و 4 عدد اسپیکر دیواری 6 اینچ جهت تامین صوت جانبی سالن