اصول طراحی میز سالن کنفرانس | آواتات گستر

اصول طراحی میز سالن کنفرانس | جلسات

آشنایی با استاندارد های طراحی میز کنفرانس سالن‌های کنفرانس و جلسات مکان‌های مهمی در سازمان‌ها ، وزارتخانه ها ، و فضاهای عمومی هستند که جهت برگزاری جلسات ، نشست‌ها ، کنفرانس‌ها و مراسم مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از عناصر اساسی در تجهیز اتاق کنفرانس ، استفاده از میزهای کنفرانس استاندارد می باشد .…