تجهیزات صوت و تصویر سالن کنفرانس | آواتات گستر

تجهیزات صوت و تصویر سالن کنفرانس

تجهیزات صوت و تصویر سالن کنفرانس در طراحی یک اتاق کنفرانس تمام جوانب باید در نظر گرفته شود و از تجهیزات مناسب استفاده گردد . دقت داشته باشید که شما اگر زیباترین سالن را به لحاظ بصری داشته باشید اما تجهیزات صوتی و تصویری نصب شده در سالن تان نتواند رضایت حاضرین جلسه را جلب…