سیستم کنفرانس بوش 1000 | آواتات گستر

سیستم کنفرانس بوش CCS1000

سیستم کنفرانس بوش مدل ccs1000   همان طور که قبل تر در مقاله ی سیستم کنفرانس اشاره کردیم ، یکی از مهم ترین تجهیزات یک سالن کنفرانس ، سیستم کنفرانس آن می باشد . در ادامه می خواهیم سیستم کنفرانس بوش مدل ccs1000  مورد بررسی قرار دهیم با ما همراه باشد.   به طور کلی…