پاورآمپلی فایر توآ TOA مدل M-9000M2  

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش،سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما ،سینمای خانگی ، کنسرت ،سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.   پاورآمپلی فایر توآ TOA مدل M-9000M2  پیش تقویت کننده M-9000M2 به گونه ای…

ادامه مطلب

آمپلی فایر توآ TOA مدل M-9000M2

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش،سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما ،سینمای خانگی ، کنسرت ،سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.   آمپلی فایر توآ TOA مدل M-9000M2 پیش تقویت کننده M-9000M2 به گونه…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن آمفی تئاتر|پاورآمپلی فایر توآ مدل M-9000

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش،سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما ،سینمای خانگی ، کنسرت ،سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.   پاورآمپلی فایر توآ مدل M-9000 میکسر ماتریس M-9000 به گونه ای طراحی شده…

ادامه مطلب

تجهیزات صوتی سالن آمفی تئاتر|پاور میکسر چیرمن Chaiman PM-1000

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش، سالن آمفی تئاتر، سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما، سینمای خانگی ، کنسرت، سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.   پاور میکسر صدا وقتی از یک میکروفن و یا پخش…

ادامه مطلب

تجهیزات صوتی سالن آمفی تئاتر|پاور میکسر Yamaha یاماها مدل EMX 5016CF

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش،سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما ،سینمای خانگی ، کنسرت ،سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.   پاور میکسرYamaha EMX 5016CF EMX5016CF پاور میکسری ایده آل برای اجراهای زنده،…

ادامه مطلب

تجهیزات صوتی سالن آمفی تئاتر|آمپلی فایر کرون مدل CROWN-XLI800

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش،سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما ،سینمای خانگی ، کنسرت ،سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.   آمپلی فایر آمپلی فایر در سیستم صوت وظیفه تقویت و انتقال سیگنال…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن آمفی تئاتر|پاور میکسر Behringer PMP6000 

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش،سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما ،سینمای خانگی ، کنسرت ،سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.   میکسر از تعدادی ورودی جهت دریافت سیگنال ورودی تشکیل شده است. اعمال…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن آمفی تئاتر|پاور میکسر JTR CMX-8500

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش،سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما ،سینمای خانگی ، کنسرت ،سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.   پاور میکسر JTR CMX-8500 پاور میکسر جی تی آر مدل CMX-8500 با…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن آمفی تئاتر|پاور میکسر جی تی ار JTR PMX-1400D

تجهیزات سالن آمفی تئاتر جهت تجهیز سیستم صوتی سالن همایش،سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس، سالن اجتماعات ، سالن سینما ،سینمای خانگی ، کنسرت ،سیستم صوتی تالارها و باغ تالارها ، سیستم صوتی مدارس و مساجد ، ادارات و .. مورد استفاده قرار میگیرد.     پاور میکسر جی تی آر مدل PMX1400D   پاور میکسر حرفه…

ادامه مطلب

پاور میکسر جی تی آر مدل PMC-62400

پاور میکسر صندوقی JTR PMC 62400   پاور میکسر صندوقی با بدنه چوبی و مدار آمپلی فایر الکترونیکی از وزن بسیار کمی برخوردار است و براحتی می توان آن را جابجا کرد. میکسر با کیفیت در ورودی صداهای ورودی را به خوبی ویرایش و حذف نویز می کند و با ترکیبی که کاربر در افکت…

ادامه مطلب