میکروفون کنفرانس تمام دیجیتال تحت شبکه

میکروفون کنفرانس تمام دیجیتال تحت شبکه Realtronix CN-T3010   امروزه با توجه به اینکه تکنولوژی دیجیتال و بستر شبکه در بهبود کیفیت کارکرد دستگاهها نقش بسزایی داشته است تلاش می شود در تولید و طراحی دستگاههای جدید از این تکنولوژی استفاده گردد.در این راستا کمپانی Realtronix  میکروفون های کنفرانس جدید خود را با عنوان DAN  بر پایه…

ادامه مطلب