سیستم کنفرانس سی اند دی (C&D) سری MC300 Series

تجهیزات سالن کنفرانس سیستم کنفرانس از یک واحد کنترل مرکزی ، واحد رئیس ، پانل های بحث و گفتگو ، نصب شده بر روی جداول و سایر ماژول های نرم افزاری و رابط تشکیل شده است. سیستم های کنفرانس در کجا استفاده می شود؟ سالن کنفرانس سالن های همایش اتاق جلسات مراکز مطبوعاتی کلاسهای درس…

ادامه مطلب