تجهیزات سالن کنفرانس|سیستم کنفرانس SHURE مدل CVG12

امروزه برای داشتن یک سالن کنفرانس با تکنولوژی روز، نیازمند تجهیزات مختلفی در سالن کنفرانس خود هستید.یکی از مهمترین تجهیزات سالن کنفرانس ، سیستم کنفرانس میباشد. سیستم کنفرانس متشکل است از: میکروفن ریاست جلسه، میکروفن شرکت کننده، پردازنده مرکزی ، سیستم صوتی سالن کنفرانس ، سیستم تصویری سالن کنفرانس ، سیستم نمایش تصویر ، سیستم…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن کنفرانس shure مدل CVG18

میکروفن کنفرانس shure مدل CVG18 18cm” 45.7  Gooseneck Microphone with inline preamp Gooseneck cardioid microphone provides elite performance with a 45.7 cm cable and inline preamplifier for use in installed sound reinforcement or AV conferencing. It features Commshield RF Filtering to stop wireless device interference.   PRODUCT DETAILS Centraverse™ Gooseneck Condenser Microphones are ideal for…

ادامه مطلب

تجهیزات اتاق کنفرانس|میکروفن کنفرانس تلویک Televic مدل Confidea F-DM

تجهیزات سالن کنفرانس تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس سیستم صوتی اتاق کنفرانس تلویک Televic Confidea F-DM Create a minimalist conference experience with just a basic discussion panel without an integrated speaker. Built for conference venues where a room sound system is already installed. Confidea F-DM یک کنفرانس مینیمالیستی فقط با یک پانل بحث اصلی و بدون یک…

ادامه مطلب

تجهیز سالن کنفرانس |میکروفن کنفرانس تلویک Confidea F-CM

تجهیزات سالن کنفرانس تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس سیستم اتاق کنفرانس تلویک Televic Confidea F-CM Create a minimalist conference experience with just a basic discussion panel without an integrated speaker. Built for conference venues where a sound system is already installed. Confidea F-CM یک کنفرانس مینیمالیستی فقط با یک پانل بحث اصلی و بدون یک سخنران یکپارچه…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن کنفرانس|سیستم کنفرانس تلویک Televic مدل Confidea F-CV

تجهیزات سالن کنفرانس تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس سیستم اتاق کنفرانس تلویک Televic Confidea F-CV Create a minimalist conference experience with a discussion panel with an integrated speaker, and voting option. Hear and be heard better. And cast your vote with confidence. Confidea F-CV با یک پانل بحث با یک بلندگو یکپارچه و گزینه رای گیری ،…

ادامه مطلب

تجهیزات اتاق جلسات|میکروفن کنفرانس تلویک Televic مدل Confidea F-CI

تجهیزات سالن کنفرانس تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس سیستم اتاق کنفرانس تلویک Televic Confidea F-CI Create a minimalist conference experience with a discussion panel and an integrated speaker. Hear participants better through the speaker’s distributed sound field and get heard by using a great gooseneck microphone. And choose from to up to 64 interpretation channels. Confidea F-CI…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن کنفرانس|سیستم کنفرانس تلویک Televic مدل Confidea F-DIV

تجهیزات سالن کنفرانس تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس سیستم اتاق کنفرانس تلویک Televic Confidea F-DIV Create a minimalist conference experience with all functions at your fingertips. Hear and be heard better, cast your vote with confidence, and choose from to up to 64 interpretation channels. Confidea F-DIV یک تجربه کنفرانس مینیمالیستی با تمام عملکردها در نوک انگشتان…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن کنفرانس|کنفرانس صوتی تلویک Televic مدل Confidea F-CD

تجهیزات سالن کنفرانس تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس سیستم اتاق کنفرانس تلویک Televic Confidea F-CD Create a minimalist conference experience with a basic discussion panel and an integrated speaker. Hear participants better through the speaker’s distributed sound field and get heard by using a great gooseneck microphone. Confidea F-CD با یک پانل بحث اصلی و یک بلندگو…

ادامه مطلب

تجهیزات سالن کنفرانس|سیستم صوتی کنفرانس تلویک Televic

تجهیزات سالن کنفرانس تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس سیستم اتاق کنفرانس تلویک Televic D-Cerno C/CL Make discussion easy: give every participant a device that’s digital, easy to use, and stylish. Free from mobile phone interference and with great sound quality.   D / Cerno C / CL بحث را آسان کنید: به هر یک از شرکت کنندگان…

ادامه مطلب

تجهیز اتاق کنفرانس | سیستم کنفرانس تلویک Televic مدل D-Cerno D/DL

تجهیزات سالن کنفرانس تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس سیستم اتاق کنفرانس تلویک Televic D-Cerno D/DL Make discussion easy: give every participant a device that’s digital, easy to use, and stylish. Free from mobile phone interference and with great sound quality. D-Cerno D / DL بحث را آسان کنید: به هر شرکت کننده دستگاهی دیجیتالی ، آسان و…

ادامه مطلب