تاریخچه سالن آمفی تئاتر

تجهیزات سالن آمفی تئاتر   آمفی تئاترهای روم باستان بصورت بیضی یا دایره ای با طرح بود ، با ردیف های صندلی که محوطه عملکرد مرکزی را احاطه کرده بودند ، مانند یک استادیوم روباز مدرن. در مقابل ، هر دو تئاتر یونان باستان و روم باستان در یک نیم دایره ساخته شده اند ،…

ادامه مطلب