سیستم های صوتی باشگاه ها و سالن های ورزشی باید به گونه ای طراحی گردد که علاوه بر صدای شفاف و رسا بحث آکوستیک سالن نیز رعایت شده باشد تا از نامفهوم شدن آن جلوگیری نماید.در استادیوم های بزرک از سیستم صوتی لاین اری جهت پرتاب بیشتر صدا استفاده می گردد.